Du er her: 
onsdag16dec2020

Onsdagsvennerne

onsdag16dec2020 kl. 14:30 - 16:30

Advents og Juletema med sang, historie og quiz.

Da vi ikke må synge i Sognegården, vil det være sådan at vi til møderne, mødes til kaffebord først i Sognegården. Efter kaffen går vi over i kirken og synger sammen

Tilmelding er nødvendig, mail til khj@ km.dk senest tirsdag formiddag inden mødet finder sted.
Møderne holdes i Egen Sognegård  og deltagelse er gratis.