Du er her: 
onsdag18nov2020

Onsdagsvennerne

onsdag18nov2020 kl. 14:30 - 16:30

”Ønske-koncerten” denne eftermiddag fortsætter vi med fællessangen, men her er det menigheden, som bestemmer repertoiret.

Da vi ikke må synge i Sognegården, vil det være sådan at vi til møderne, mødes til kaffebord først i Sognegården. Efter kaffen går vi over i kirken og synger sammen

 

Tilmelding er nødvendig, mail til khj@ km.dk senest tirsdag formiddag inden mødet finder sted.
Møderne holdes i Egen Sognegård  og deltagelse er gratis.