Aftenhøjskolen

 


Tirsdag den 22. januar kl. 19.00.
Karsten Skov forfatter til romanerne ”Knacker” og Enkeland”, som dan- ner baggrund for filmen ”I krig og kærlighed” fortæller om sit forfatter- skab. Dette foredrag er i samarbejde med Egen Sogns Lokalhistoriske Forening.

 

Tirsdag den 19. februar kl. 19.00.
Thomas Kingo – En musikalsk billedfortælling om livsforståelse og musik i Barokken v. cand.theol og fløjtenist Søren Juhl.

 

Møderne afholdes i Egen Sognegård.
Deltagelse 25 kr. og husk tilmelding på: khj@km.dk

eller på telf. 7445 8490 senest tirsdag inden kl. 12.00.

Man må gerne benytte kirkebilen.