Aftenhøjskolen

Tirsdag den 11. sept. kl. 19.00 Pastor emeritus Jens Lyster, nu bosiddende i Broager, fortæller om salmedigteren Hans Christensen Sthen, som levede fra 1544-1610 og var præst i Helsingør og rektor for latinskolen samme sted, foruden provst i Malmø. En af hans mest kendte og elskede salmer er DDS. 52 ”Du, Herre Krist, min frelser est”. Jens Lyster kender mange af jer formodentlig også, da han for år tilbage var sognepræst i vort nabo- sogn Notmark.

  

  

Tirsdag den 9. okt. kl. 19.00 Trio col Basso spiller musik fra Den store Krigs tid. – Vi skulle i maj måned have haft koncert med  denne trio, men koncerten blev  aflyst pga. sygdom. Nu prøver vi så igen og ser frem til at få besøg af disse tre dygtige musikere, som tidligere har givet en anden koncert i Egen Kirke. Denne aften begynder vi i kirken og runder af med kaffe- bord i sognegården.

  

 


Tirsdag den 13. nov. kl. 19.00 ”Om maleren og kirkekunstneren Sven Havsteen-Mikkelsen” v. bibliotekar Carsten Winther, Svendborg.

–  Ingen dansk maler har udført så omfattende et kirkekunstarbejde i form af altertavler, glasmosaikker og farvesætning af kirker som Sven Havsteen-Mikkelsen. Mere end 70 kirker i Danmark, Norge og på Færøerne og Grønland nåede han at udsmykke i en periode på omkring 40 år, foruden landskabsbilleder, portrætter, grafik og illustrationer til et væld af bøger.

 

 

Møderne afholdes i Egen Sognegård.

Tilmelding på enten e-mail khj@km.dk

eller på telf. 7445 8490 senest tirsdag inden kl. 12.00.
For deltagelse betaler man 25 kr. pr. gang. 
Man må gerne benytte kirkebilen.