Aftenhøjskolen

Møderne afholdes i Egen Sognegård.

Tilmelding på enten e-mail khj@km.dk

eller på telf. 7445 8490 senest tirsdag inden kl. 12.00.
For deltagelse betaler man 25 kr. pr. gang. 
Man må gerne benytte kirkebilen.

Arrangementer

Tirsdag den 30. januar kl. 19.00
holder vi fælles-arrangement med Egen Sogns Lokalhistorisk Forening. Foredragsholder er Torben Bramming, teolog, præst, forfatter og debattør fra Ribe. Han fortæller om ”Johan Rantzau – den hellige kriger”. Optændt af Martin Luthers ord førte den både fromme og frygtede Johan Rantzau sin ven Christian d.3. til sejr i borgerkrigen ”Grevens Fejde” og banede således vejen for protestantismen.

 

Tirsdag den 27. februar. kl. 19.00
Foredragsholder Hans Jørgen Petersen fra Odense. Hans foredrag handler om sønderjyderne i 1.verdenskrig.

 

Tirsdag den 20. marts kl. 19.00
Denne aften handler det om Egen Kirkegård og Kirke, hvor kirkegårdsleder Claus Erik Hansen og sognepræst Kitty Hovgaard fortæller om hver deres område.
Efterfølgende er der kaffebord i Sognegården.

 

Tirsdag den 3. april kl. 19.00
Vi mødes i Kirken, hvor teatertruppen Trio Fabula opfører deres Påskepassion, efterfølgende er der kaffebord i Sognegården.