Aftenhøjskolen

Tirsdag den 19. februar kl. 19.00.

Thomas Kingo – En musikalsk billedfortælling om livsforståelse og musik i Barokken v. cand.theol og fløjtenist Søren Juhl.

 

Tirsdag den 19. marts kl. 19.00.

Om forfatteren Henrik Pontoppidan og hans store roman ”Lykke-Per” v. Anders Raahauge, sognepræst i Sct. Marie, Sønderborg. ”Lykke-Per” er igen blevet aktuel både som bio- graffilm og som tv-serie, men der er meget fra romanen som ikke er kommet med. Anders Raahauge vil redegøre for dette og genfortælle dele af romanen.

 

Møderne afholdes i Egen Sognegård.
Deltagelse 25 kr. og husk tilmelding på: khj@km.dk

eller på telf. 7445 8490 senest tirsdag inden kl. 12.00.

Man må gerne benytte kirkebilen.