Juniorkonfirmand og Konfirmand

Søndag d. 26.august kl. 19.00 holder jeg Opstartsgudstjeneste for Juniorkonfirmanderne. Det er børn i tredje klasse som inviteres sammen med deres forældre og søskende,- kort aftenandagt med orientering om forløbet. Herboende børn i denne aldersklasse har modtaget et brev med tilmeldingsblanket, som man kan aflevere ved denne gudstjeneste. Skulle der være flere børn, som ikke har modtaget noget brev, men som gerne vil deltage må I endelig møde op i kirken eller kontakte mig via telefon eller på mail – 74458490 eller khj@km.dk  

Søndag d. 2.september kl. 10.30 gælder det så de vordende konfirmander Alle børn på syvende klassetrin, som bor her i sognet og som ønsker, at blive konfirmeret kan sammen med deres forældre og søskende deltage i gudstjenesten.

Efterfølgende er der orientering og et lettere traktement i Egen Sognegård.

Der har i medierne og blandt befolkningen hersket en del forvirring omkring det at gå til præst og blive konfirmeret. Dette er sket pga. skolelukninger, hvor børnene så er kommet til at gå i skole i nabosognet eller i de tilfælde hvor man aktivt har valgt en fri- eller privatskole til sit barn. Men som udgangspunkt skal man konfirmeres i sit bopælssogn og ikke i skolens sogn. Da jeg har konfirmandundervisning om eftermiddagen har det heller ikke hidtil været noget problem, idet børn som evt. går i skole andre steder sagtens kan nå hjem til Egen Sognegård inden undervisningen går i gang. Hvis der er børn/forældre som ønsker konfirmation i Egen Kirke, men ikke bor i sognet, kanman løse sognebånd til mig. Dette er blot en lille formalitet, som intet koster, men som knytter ens familie til det sogn og den præst, som man ønsker at gøre brug af.

 Konfirmationerne i foråret 2019 ligger på følgende to søndage: 
d. 28.april kl. 10.00 og d. 5.maj kl. 10.00 

Undervisningen begynder i uge 38 og ligger på tirsdage og torsdage fra kl. 15.30 – 17.00. Da de fleste børn kommer fra Nørreskovskolen inddeler jeg børnene efter klasseinddelingen dér, således at de, der går i 7.A kommer om tirsdagen og de, der går i 7.B kommer om torsdagen.

Ved tilmelding bedes I medbringe barnets dåbsattest i fotokopi og påskrevet hvilen dato i foråret 2019 jeres barn skal konfirmeres.

 

 

 

Efterlysning

Nu er vi på vej ind i sensommeren og efteråret venter os og dermed november, hvor det den 11. er hundrede året for afslutningen på Den store Krig / Første verdenskrig. Både Egen Sogns Lokalhistoriske Arkiv og undertegnede har modtaget oplysninger, breve og effekter fra krigens tid og vi er ved at forberede fejring og markering af dagen i Kirken og Sognegården. Men skulle der være kommet mere frem fra gemmerne rundt om i hjemmene her i sognet, må I stadig gerne henvende jer både til Lokalhistorisk Forening og til sognepræsten.
  
– Husk at sætte kryds i kalenderen til søndag den 11. nov. kl. 10.00 gudstjeneste i Egen Kirke, grænsenedlæggelse ved Minde- højen og en sammenkomst i Sognegården, hvor jeg vil opfordre alle, som er efterkommere eller slægtninge af de 66 faldne til at deltage.

 

 

Høstgudstjenesten

Søndag den 16. sept. kl. 10.30 fejrer vi Høstgudstjeneste i Egen Kirke. Så kom nu bare i kirke og se hvor flot den er udsmykket ved denne lejlighed.

Det er også her vi synger de gode, gamle høst- og efterårs salmer, som omtrent alle kender og godt kan lide. Og vi går ”offergang” en gammel tradition her i sognet, hvor menigheden under sang går fra deres pladser i kirken op omkring alteret, for at lægge deres ”offer” et pengebeløb. Der plejer at blive samlet rigtig mange penge ind ved denne ”offergang” og beløbet deles mellem de to kirkelige organisationer – Kirkens Korshær og Folkekirkens Nødhjælp.

Jeg ved godt at høsten har været tidlig i år og tørken har gjort sit til at høstudbyttet ikke helt svarer til tidligere års høst. Det forholder sig også sådan at stadig færre og færre personer har noget konkret med landbruget at gøre, men her ude i provinsen har langt de fleste dog en have, hvor man også kan høste sine egne afgrøder i form af frugt og grønsager. Det kan man da også godt takke Gud for.

Så kom og vær med til at fejre Høsten og Høstens Herre i Egen Kirke.

 

 

  

At sige verden ret farvel

Et forhold i vores liv der ikke er til at komme udenom, - når først vi er her skal vi også herfra engang.
 

Døden indhenter os alle før eller siden. Menneskets forhold til døden har været meget forskelligt gennem tiderne, hvilket man kan komme og høre om onsdag d. 28.nov., hvor Kai Møller vil fortælle om begravelse- skikke før og nu.
  
Døden kan være meget tabu belagt, det er noget vi ønsker at skubbe fra os og helst ikke tale om. Men døden er et faktum i vore liv, den er uundgåelig og derfor bør den også tages alvorlig.
  
I mit arbejde står jeg omtrent ugentligt overfor familier, der har mistet et familiemedlem. Rigtig mange står famlende overfor hvad der skal ske, - begravelse eller bisættelse, hvilke salmer skal man synge, skal der medvirke en præst, hvad med gravsted? Spørgsmålene vælter ind over disse mennesker, som i forvejen er i sorg. Både bedemand og præst er selvfølgelig behjælpelige, men alligevel kan man ofte føle, at de pårørende til en afdød helt er på ”Herrens mark”.
  
Jeg opfatter højtideligheden i forbindelse med begravelse eller bisættelse som en slags fest, nuvel ikke sådan et gilde eller bal, men dog en fest. Langt de fleste mennesker har haft en dejlig og indholdsrig tilværelse og er elsket og savnet af deres kære. Og derfor skylder man også afdøde at gøre noget ud af deres, med et gammeldags ord, ligfærd.
  
Af og til har afdøde selv gjort sig notater fx i salmebogen, hvor der er kryds ved alle yndlingssalmerne. Det kan være i deres Bibel, hvor der er markeret ved nogle tekststeder. Og endelig har afdøde eventuelt sagt eller nedskrevet at man ønsker at begraves eller at brændes. Nogle har reserveret gravsted eller ytret ønske om at deres aske skal spredes over havet. Så er der dem, som føler sig mest knyttet til en bestemt præst eller kirke, her er det vigtigt at har husket eventuelt at løse sognebånd til den pågældende præst, for at kunne gøre brug af vedkommende. Endelig er der, dem som har meldt sig ud af Den danske Folkekirke, de skal selvfølgelig huske at gøre deres familie opmærksom på dette, idet man da har fraskrevet sig retten til at bruge sognets kirke og præst. Jeg ved at det kan komme bag på familien, fordi det ofte er meget givende og vigtigt at få bearbejdet sin sorg og det sker tit gennem kirkens ritualer og det at man kan tale med en præst. Men har man meldt sig ud skal det naturligvis respekteres.
  
Så for ”at kunne sige verden ret farvel” (citat fra en salme DDS. 538) er der mange aspekter inde i billedet. Der er mange ting at overveje og at tale med hinanden om, så man er sikker på at man som pårørende til en afdød handler efter afdødes ønske.

 

  

Dåbsklude

Mellem 400 og 500 menigheder her i Danmark følger en ny trend med et lille personligt dåbsminde – dåbs- kluden. Her i Egen begynder vi også på at benytte dåbsklude fra oktober kvartal. En dåbsklud er en lille fin klud af bomuldsgarn, som lokale kvinder har strikket og som præsten tørrer dåbsbarnets hoved med.

Denne klud må forældrene få med hjem efter højtideligheden i kirken.

 

 

 

Kalender

19aug kl. 10:30

Gudstjeneste

12. søndag efter Trinitatis
v. sognepræsten

19aug kl. 10:30
26aug kl. 19:00

Gudstjeneste

13. søndag efter Trinitatis
v. sognepræsten

OPSTART for Juniorkonfirmander.

26aug kl. 19:00
02sep kl. 10:30

Gudstjeneste

14. søndag efter Trinitatis

v. sognepræsten,

Tilmelding til Konfirmation

02sep kl. 10:30
05sep kl. 13:00

Sensommer udflugt

Onsdag den 5. september kl. 13.00 kører vi med bus fra Kirkens parkeringsplads til …

05sep kl. 13:00
05sep kl. 14:30

Gudstjeneste - Guderup Plejecenter

Gudstjeneste v. Maiko Miyamoto, Svenstrup

05sep kl. 14:30

Aktuelt

Onsdag den 5. september 2018 kl. 13:00 - 17:00[mere]


 

 

 
 

Egen Kirke