Status over 2019 i Egen Kirke

Ved årsskiftet 2018/2019 boede der 3005 personer over 1 år her i Egen Sogn, af disse var 2723 medlem af Den Danske Folkekirke. Det giver en medlemsprocent på knap 91%. På landsbasis er medlemsprocent på knap 74%.

Der blev afholdt 58 gudstjenester i Egen Kirke med 3079 deltagere, af disse gik 546 til alters. Sammenlignet med 2018 var der tilbagegang mht. kirkegængere, hvor 3377 personer gik i kirke, men kun 460 valgte at gå til alters i 2018.

Dåbstallet var blot 22, mens der i 2018 blev døbt 31 personer, både børn og voksne. Tolv par blev viet i det forgangne år, hvilket var en lille fremgang, i 2018 var det kun otte par.

Der blev holdt to store konfirmationer med i alt 44 konfirmander, hvor der i 2018 kun var 28 konfirmander fordelt på de to konfirmationer.

I 2018 var der 44 begravelser og bisættelser, mens der i 2019 kun var 29 - i øvrigt var langt størsteparten i begge år bisættelser.

Tre valgte at melde sig aktivt ud af Folkekirken, mens to gerne ville genoptage deres medlemsskab - i 2018 var genindmeldelserne det samme og ingen ville meldes ud.

Foruden alle disse facts har der været holdt både koncerter, foredrag og krybbespil. Alt sammen arrangementer og events, hvor menigheden bakker trofast op og hvor man som jeres præst, får det indtryk, at kristendommen og den kristne tro har en fasttømret betydning også i en moderne og strømlinet tid med mange forskellige påvirkninger udefra, både religiøst og kulturelt. 

Dåbsklude

Mellem 400 og 500 menigheder her i Danmark følger en ny trend med et lille personligt dåbsminde – dåbs- kluden. Her i Egen begynder vi også på at benytte dåbsklude fra oktober kvartal. En dåbsklud er en lille fin klud af bomuldsgarn, som lokale kvinder har strikket og som præsten tørrer dåbsbarnets hoved med.

Denne klud må forældrene få med hjem efter højtideligheden i kirken.

 

 

 

 
 

Egen Kirke