Min tale til konfirmanderne

Konfirmation den 28. april 2019.
Foto: Hanne Fredensborg, Augustenborg.
Konfirmation den 5. maj 2019.
Foto: Hanne Fredensborg, Augustenborg.

 

 

Kære Konfirmander!

Der er vaner og der er uvaner. Uvaner er det, som ikke er befordrende for det gode liv, den gode tilværelse. Uvaner kan gøre vores vidunderlige liv til et helvede på jord, for uvaner er ting som fråseri, ligegyldighed, overfladiskhed, sladder og for megen inaktivitet.

Så er der de gode vaner, det kan være flid, omsorg, ihærdighed, må­dehold, sparsommelighed, eftertænk­somhed osv.

Nu har I, gennem de sidste otte måneder af jeres unge liv, bl.a. gået til præst og er blevet oplyst om kris­tendommen, som er vores fælles kul­turarv. I har lært om kristne værdier – næstekærlighed, fællesskab, barm­hjertighed, frihed og frisind. Nu er I van til at skulle i kirke, lad det blive en vane, at man godt kan gå herind og hvile i sig selv, hvor ingen kræver noget, men hvor sjælen og ens sind kan slappe af en times tid fra krav og teknologi.

For hvad er en time ud af døgnets 24 timer? Eller ugens 168 timer? eller månedens 672 timer? eller på et år 8064 timer. Dette sagt til eftertanke for jer alle, hvad enten I er konfir­mander eller ej.

Man tager daglig en vitaminpille, den smager egentlig ikke godt, men den er sund og man har vænnet sig til den. Hvorfor ikke læse et par linjer i sin Bibel dagligt? Eller synge en salme fra sin salmebog enten med sig selv eller i fællesskab med andre?

Det er de små ting, de små vaner i dagliglivet, som giver udslaget. Og som kan være med til at give livet retning, indhold og mening. Den kristne Gud er de små tings gud, de små vaners gud. Alligevel er kris­tendommen ingen vattet og nuttet religion, men en religion, hvor der findes super helte, som Jesus og som Luther. Begge var de klar over faren ved at folk ville gøre dem til helte, mens de endnu var i levende live.

Det var ikke det de ønskede at blive, men Jesus blev det efter sin død og opstandelse. Mens Luther blot er en historisk person, som med sine evner var med til at skubbe vores levemåde og vores tankekodeks i en moderne retning.

I, kære konfirmander, kommer til at vokse op og til at leve et liv, hvor I bliver nød til at lade kristendommen være en større del af jeres liv end det var tilfældet i jeres forældres og jeres bedsteforældres liv. Det gør I, fordi generationerne før os har opnået mangt og meget mht. demokrati og ytringsfrihed og disse goder er truet nu og i tiden fremover. De goder, som er vores, i vores samfund er netop vundet pga. kristendommen, som er den medmenneskelige og omsorgs­fulde religion.

Så husk den lille daglige dosis – læs i din Bibel, syng fra din salmebog, husk på dit Fadervor og tag så at gå til din kirke bare en times tid en gang i mellem. En time ud af livets forhåbentlig mange, mange timer, som ligger foran jer hver især.

Må Gud være med jer! Amen

Kitty Hovgaard

 

 

Dåbsklude

Mellem 400 og 500 menigheder her i Danmark følger en ny trend med et lille personligt dåbsminde – dåbs- kluden. Her i Egen begynder vi også på at benytte dåbsklude fra oktober kvartal. En dåbsklud er en lille fin klud af bomuldsgarn, som lokale kvinder har strikket og som præsten tørrer dåbsbarnets hoved med.

Denne klud må forældrene få med hjem efter højtideligheden i kirken.

 

 

 

Kalender

21jul kl. 10:30

Gudstjeneste

5. Søndag efter Trinitatis
v. Sognepræsten

21jul kl. 10:30
28jul kl. 10:30

Gudstjeneste

6. Søndag efter Trinitatis
v. Sognepræsten

28jul kl. 10:30
04aug kl. 10:30

Gudstjeneste

7. Søndag efter Trinitatis
v. Sognepræsten

04aug kl. 10:30
11aug kl. 10:30

Gudstjeneste

8. Søndag efter Trinitatis
v. Sognepræsten

11aug kl. 10:30
18aug kl. 10:30

Gudstjeneste

9. Søndag efter Trinitatis
v. Sognepræsten

Tilmelding til Junior Konfirmander

18aug kl. 10:30

Aktuelt

Tilmelding til Junior Konfirmand[mere]


Tilmelding Konfirmand 2020[mere]


Kirkekor

Koret kan altid bruge nye medlemmer i alderen fra 10 til 16 år.
Så hvis der en nogen, som godt kan lide at synge og gerne vil være endnu bedre til det, kan man møde op i Kirken torsdag eftermiddag kl. 14.30, hvor koret har øve tid.

  

Indskrivning til konfirmation 2020

Indskrivning til konfirmation 2020 er søndag den 1. september kl. 10.30 i Egen Kirke med et lille traktement i Sognegården efterfølgende ved orienteringsmødet.
Konfirmation og konfirmandundervisning har intet med skolen at gøre, så undervisningen er lagt udenfor skoletiden – tirsdage og torsdage mellem kl. 15.30 og 17.00 og der vil i forløbet også være et enkelt aftenarrangement, ligesom jeg regner med at skulle bruge et par lørdage inden konfirmationerne i april 2020.

 

 

 
 

Egen Kirke