500-året for Reformationen

Den 31. oktober 1517 startede reformationen for alvor og Martin Luther var startskuddet. Martin Luther havde sat 95 teser op på slotskirkens dør i Wittenberg for at indbyde de lærde til en drøftelse om den katolske kirkes afladspraksis. Martin Luther mente ikke at man igennem kirken kunne blive frelst ved at købe et afladsbrev. Han afviste hele systemet med frelse af gode gerninger. Martin Luther mente ikke at man kunne blive frelst ved at betale den katolske kirke for at gå i forbindelse med Gud og dermed frelse den betalende. Luther mente at troen og forholdet til gud var noget der var en sag for individet og ikke noget som en kirke kunne gøre bedre eller værre, ingen havde en position tættere på gud, ikke engang paven eller det katolske præsteskab. Kirken skulle opfattes som et fællesskab af troende. En præst kunne ikke afgøre hvorvidt man var tættere på frelsen jo mere man deltog, dette var noget gud besluttede. Han pegede på at det ikke var gode eller dårlige gerninger der afgjorde om man kom i himlen eller helvede, men troen på guds nåde der afgjorde dette. Arbejdede man hårdt og gav arbejdet gode resultater, så var det et tegn på Guds nåde.

Teserne spredtes med stor hast over hele Tyskland og vakte stor opsigt. Dette var et stort slag for den katolske kirke, der havde fået store indtægter på afladshandlen.

Reformationen betød et brud i den vesterlandske kirke, da Martin Luther og hans efterfølgere blev ekskommunikeret fra den romersk-katolske kirke; dette brud er ikke helet siden. Reformationen var startskud til etableringen af både den lutherske og reformerte kirke samt døberbevægelsen. Luther selv havde frabedt sig, at hans efterfølgelige skulle kalde sig "lutherske".

Kilde: da.wikipedia.org

 

 

Reformationen fejret i Egen Kirke

500 året for Reformationen blev fejret i Egen Sogn tirsdag d. 31.okt. 2017

Mellem 60 og 70 personer fra menigheden i forskellig alder var mødt frem ved Egen Kirke og Sognegård i tirsdags d. 31.okt. lige inden kl. 17.00. Kl. 17.00 begyndte kirkeklokkerne er ringe ud over landskabet, som lå indhyllet i tusmørke stemning. Efter et kvarter med klokkeringning blev vores Luther-eg plantet. En tredje del af denne vinters konfirmander var mødt frem og de fik lod til at komme hver en skovlfuld jord ned i hullet til egetræets rødder, derefter var der flere andre fra menigheden, som fulgte de unge menneskes eksempel.

Kl. 18.00 var der aftenandagt med eneste Luther-salmer. Sangen blev akkompagneret af en kvartet bestående af Andrea Brachwitz Doll, Birgitte Romme, Ole Andersen og Sebastian Clasen.

Efterfølgende var menigheden indbudt til en middag i Luthers ånd i Sognegården. Vi fik gryderet – Luthergryde med Luther-øl til og dessert var pandekager med frugt sødet med honning og dertil krydret og varmet vin. Mellem retterne var der sang og bordtaler, nøjagtig som Luther selv kunne lide det.

Tak til alle fremmødte, som var med til at gøre d. 31.okt. til et gode minde om Reformationen og dens vidtrækkende følger.

Se billeder her

 

SE OGSÅ FOTO FRA HALLOWEEN HER 

Sidste 3 billeder på siden

 

 

Dåbsklude

Mellem 400 og 500 menigheder her i Danmark følger en ny trend med et lille personligt dåbsminde – dåbs- kluden. Her i Egen begynder vi også på at benytte dåbsklude fra oktober kvartal. En dåbsklud er en lille fin klud af bomuldsgarn, som lokale kvinder har strikket og som præsten tørrer dåbsbarnets hoved med.

Denne klud må forældrene få med hjem efter højtideligheden i kirken.

Kalender

15okt kl. 10:30

Gudstjeneste

(18.s.e.Trin.)  v. sognepræsten

15okt kl. 10:30
13dec kl. 14:30

Onsdagsvenner - ”Det står i Julens tegn”

”Det står i Julens tegn” v. sognepræst Kitty Hovgaard, Egen

 

Husk at melde til …

13dec kl. 14:30
17dec kl. 15:30

Gudstjeneste

3. Søndag i Advent v. sognepræsten Muta in medvirker

17dec kl. 15:30
21dec kl. 10:00

Gudstjeneste på Guderup Plejecenter

v. Kitty Hovgaard, Egen

21dec kl. 10:00

Aktuelt

ingen nyheder i denne liste

 

 

 
 

Egen Kirke