500-året for Reformationen

Den 31. oktober 1517 startede reformationen for alvor og Martin Luther var startskuddet. Martin Luther havde sat 95 teser op på slotskirkens dør i Wittenberg for at indbyde de lærde til en drøftelse om den katolske kirkes afladspraksis. Martin Luther mente ikke at man igennem kirken kunne blive frelst ved at købe et afladsbrev. Han afviste hele systemet med frelse af gode gerninger. Martin Luther mente ikke at man kunne blive frelst ved at betale den katolske kirke for at gå i forbindelse med Gud og dermed frelse den betalende. Luther mente at troen og forholdet til gud var noget der var en sag for individet og ikke noget som en kirke kunne gøre bedre eller værre, ingen havde en position tættere på gud, ikke engang paven eller det katolske præsteskab. Kirken skulle opfattes som et fællesskab af troende. En præst kunne ikke afgøre hvorvidt man var tættere på frelsen jo mere man deltog, dette var noget gud besluttede. Han pegede på at det ikke var gode eller dårlige gerninger der afgjorde om man kom i himlen eller helvede, men troen på guds nåde der afgjorde dette. Arbejdede man hårdt og gav arbejdet gode resultater, så var det et tegn på Guds nåde.

Teserne spredtes med stor hast over hele Tyskland og vakte stor opsigt. Dette var et stort slag for den katolske kirke, der havde fået store indtægter på afladshandlen.

Reformationen betød et brud i den vesterlandske kirke, da Martin Luther og hans efterfølgere blev ekskommunikeret fra den romersk-katolske kirke; dette brud er ikke helet siden. Reformationen var startskud til etableringen af både den lutherske og reformerte kirke samt døberbevægelsen. Luther selv havde frabedt sig, at hans efterfølgelige skulle kalde sig "lutherske".

Kilde: da.wikipedia.org

 

 

Kirkekoret

Så begynder kirkekoret igen efter sommerferien – torsdag d. 7.sept. kl. 15.00 – 16.00.

Koret medvirker ved gudstjenester en gang i måneden og ved koncerter. Foruden at man lærer, hvordan man skal bruge sin stemme, arbejde med sit åndedræt og om noder, er det også lønnet at synge i kirken.

Er man interesseret i sang og musik og kan lide at synge så kontakt organist Sebastian Clasen tlf. 24 78 33 97 eller på mail sebastianclasen@hotmail.dk

 

 

Dåbsklude

Mellem 400 og 500 menigheder her i Danmark følger en ny trend med et lille personligt dåbsminde – dåbs- kluden. Her i Egen begynder vi også på at benytte dåbsklude fra oktober kvartal. En dåbsklud er en lille fin klud af bomuldsgarn, som lokale kvinder har strikket og som præsten tørrer dåbsbarnets hoved med.

Denne klud må forældrene få med hjem efter højtideligheden i kirken.

Kalender

15okt kl. 10:30

Gudstjeneste

(18.s.e.Trin.)  v. sognepræsten

15okt kl. 10:30
22okt kl. 09:00

Gudstjeneste

(19.s.e.Trin.) v. Robert Ryholt, Havnbjerg

22okt kl. 09:00
29okt kl. 19:00

Spillemandsmesse

(20.s.e.Trin.) v. sognepræsten Spillemandsmesse.

Spillemandsmesse en lidt anderledes …

29okt kl. 19:00
31okt kl. 18:00

Reformationsandagt

Reformationsandagt v. sognepræsten.

Reformationsandagt med efter- følgende spisning …

31okt kl. 18:00
01nov kl. 14:00

Gudstjeneste på Guderup Plejecenter

v. Maiko Miyamoto, Svenstrup

01nov kl. 14:00

Aktuelt

Tirsdag den 31. oktober Kl. 18:00[mere]


Søndag den 29. oktober kl. 19.00 [mere]


 

 

 
 

Egen Kirke