Onsdagsvenner


Den 14. december kl. 14.30 

Julerier v/ Kitty Hovgaard

 

Onsdag den 18. januar kl. 14.30
”Martin Luther og Reformationen i kunstens spejl”
ved Claus Jensen, Aarhus.

 

Onsdag den 15. februar kl. 14.30
”Om Hans Tausen – den danske reformator” 

ved sognepræst Kitty Hovgaard

 

Onsdag den 15. marts kl. 14.30
”Til forårets pris” en sangeftermiddag i vårens tegn. Møderne afholdes i Egen Sognegård.

Tilmelding på enten mail khj@km.dk
Eller på tlf. 74 45 84 90 senest kl. 12.00 dagen før mødet.

Deltagelse er gratis og kirkebilen må benyttes. 
Onsdagsvenner

Møderne afholdes i
Egen Sognegård