Onsdagsvenner


Vi begynder igen på møderækken
onsdag d. 26.okt. kl. 14.30. Så husk
at sætte kryds i kalenderen
– mere om dette senere.

Møderne afholdes i Egen Sognegård.

Tilmelding på enten mail khj@km.dk
Eller på tlf. 74 45 84 90 senest kl. 12.00 dagen før mødet.

Deltagelse er gratis og kirkebilen må benyttes. 
Onsdagsvenner

Møderne afholdes i
Egen Sognegård