OnsdagsvennerOnsdag den 21. oktober kl. 14.30
Asta Flyvholm Kjær underholder med historier på dialekt.
Prøv at se på Astas hjemmeside www.mojnasta.dk
 
 
Onsdag den 18. november kl. 14.30
Michael Riis Zülow konstitueret sognepræst i Oksbøl.
Kirken? Det kan du selv være!
 
 
Onsdag den 16. december kl. 14.30
Jule - sang/historie/quiz ved sognepræsten
 
 


Møderne afholdes i Egen Sognegård.

Tilmelding på enten mail khj@km.dk
Eller på tlf. 74 45 84 90 senest kl. 12.00 dagen før mødet.

Deltagelse er gratis og kirkebilen må benyttes. 
Onsdagsvenner

Møderne afholdes i
Egen Sognegård