Onsdagsvenner


Onsdag den 20. januar kl. 14.30
”Salmedigteren Brorson” v. sognepræsten, Egen

Onsdag den 10. februar kl. 14.30
”Musikfortælling” v. Carl Erik Lundgaard,
Assens

Onsdag den 16. marts kl. 14.30
”Kendte damers haver” v. Gert Jensen,
Augustenborg
 
 


Møderne afholdes i Egen Sognegård.

Tilmelding på enten mail khj@km.dk
Eller på tlf. 74 45 84 90 senest kl. 12.00 dagen før mødet.

Deltagelse er gratis og kirkebilen må benyttes. 
Onsdagsvenner

Møderne afholdes i
Egen Sognegård