OnsdagsvennerDer kommer nyt program efter sommerferien

Møderne afholdes i Egen Sognegård.

Tilmelding på enten mail khj@km.dk
Eller på tlf. 74 45 84 90 senest kl. 12.00 dagen før mødet.

Deltagelse er gratis og kirkebilen må benyttes.Hver gang begynder vi kl. 14.30 med kaffebord og sang, efterfulgt af et foredrag. Vi slutter igen kl. 16.30. 
Onsdagsvenner

Møderne afholdes i
Egen Sognegård