Onsdagsvenner

Onsdag den 21. januar kl. 14.30:
Historiefortæller og musiker Carl Erik Lundgaard underholder med sit musik foredrag ”Humor og Lyst – Livets salt” læs mere om Carl Erik Lundgaard på hans hjemmeside
www.carleriklundgaard.dk


Onsdag den 18. februar kl. 14.30:
Steen Jørgensen, som er ansat på Dybbøl Historiecenter, fortæller om Dybbøl Mølle, møller-familien og om en menig soldat i 1864.
Vores Sensommerudflugt dette efterår gik netop til Historiecenter Dybbøl, hvor vi fik levendegjort soldaternes hverdag og hørte om
slaget på Dybbøl. Mange har sikkert også flugt Ole Bornedals TV-serie ”1864” på DR1 om søndagen. Så denne eftermiddag har vi mulighed for at høre mere og eventuelt få svar på spørgsmål og uklarheder.


Onsdag den 18. marts kl. 14.30:
Chef maskinmester Ingolf Zeuch, ansat i Mærsk-Møller rederiet på det store containerskib ”Anna Mærsk”, holder foredrag med titlen:
”Et anderledes liv om bord på verdens største containerskib.”
Anna MærskMøderne afholdes i Egen Sognegård.

Tilmelding på enten mail khj@km.dk
Eller på tlf. 74 45 84 90 senest kl. 12.00 dagen før mødet.

Deltagelse er gratis og kirkebilen må benyttes.Hver gang begynder vi kl. 14.30 med kaffebord og sang, efterfulgt af et foredrag. Vi slutter igen kl. 16.30. 
Onsdagsvenner

Møderne afholdes i
Egen Sognegård