Menighedsrådsmøder

  
Onsdag den 17. februar kl. 19.00
 
Onsdag den 30. marts kl. 19.00 
 
Onsdag den 20. april kl. 19.00 
   
Møderne er offentlige og afholdes i Sognegården
Dagensorden ligger fremme i Kirkens Våbenhus søndagen inden mødedato.Husk:
Har man brug for transport til og fra Kirke
eller Præstegård kan man ringe efter Kirkebilen.

Ring til GF.Taxi på tlf. 74 45 95 45.
 
 

 

Konfirmationer:

  

                                   2016: Søndag den 3. april kl. 10:00 
   

                                  2017: Søndag den 23. april og den 30. april.
 
                                  2018: Søndag den 8. april og den 15. april.
 
                                  2019: Søndag den 28. april og den 5. maj.
 
                                  2020: Søndag den 19. april og den 26. april.