Menighedsrådsmøder


 

 
 18. januar kl. 19:00
   
Møderne er offentlige og afholdes i Sognegården
Dagensorden ligger fremme i Kirkens Våbenhus søndagen inden mødedato.Husk:
Har man brug for transport til og fra Kirke
eller Præstegård kan man ringe efter Kirkebilen.

Ring til GF.Taxi på tlf. 74 45 95 45.
 
 

 

Konfirmationer:

 

                                  2017: Søndag den 23. april og den 30. april.
Tilmelding til undervisning er søndag d. 4.sept.kl. 10.30 i Egen Kirke og med efterfølgendeorienteringsmøde i Sognegården.
Selve undervisningenvil ligge på tirsdage og torsdage mellem kl. 15.30 og 17.00. 
 
                                  2018: Søndag den 8. april og den 15. april.
 
                                  2019: Søndag den 28. april og den 5. maj.
 
                                  2020: Søndag den 19. april og den 26. april.