Menighedsrådsmøder• Onsdag den 18. februar kl. 19.00

• Onsdag den 18. marts kl. 19.00   

• Onsdag den 22. april  kl. 19.00   

 
Møderne er offentlige og afholdes i Sognegården
Dagensorden ligger fremme i Kirkens Våbenhus søndagen inden mødedato.Husk:
Har man brug for transport til og fra Kirke
eller Præstegård kan man ringe efter Kirkebilen.

Ring til GF.Taxi på tlf. 74 45 95 45.
 
 

 

Konfirmationer:

                                  2015 - søn. den 12. april og søn. den 19. april kl. 10:00 

                                  2016 - søn. den 3. april kl. 10:00   

                                  2017 - søn. den 23. april og søn. den 30. april kl. 10:00   

                                  2018 - søn. den 8. april og søn. den 15. april kl. 10:00