Nye Konfirmander og Juniorkonfirmander søges

Søndag den 27. aug. kl. 19.00 er der Opstartsgudstjeneste for de nye Juniorkonfirmander
Det er for børn som går i tredje klasse. På torsdage hen igennem månederne september, oktober og november er der undervisning kl. 14.00 – 15.30 i sang, bibel- historie, kirkehistorie, tegning og drama. Vi afslutter forløbet med at spille Krybbespil i Kirken tors- dag den 29. nov. kl. 17.00.
Mød op i Kirken søndag den 27. august og hør mere og meld jeres barn til.

Søndag den 3. sept. kl. 10.30 er der Opstartsgudstjeneste for de nye konfirmander
Efter gudstjenesten er der orien- teringsmøde i Sognegården og menighedsrådet er vært ved et lille traktement. Husk at med- bringe dåbsattest i kopi og skriv  på denne hvilken dato I ønsker konfirmation – enten den 8. april eller den 15. april i 2018.
Ligeså vil jeg også gerne havde  at I skriver, hvilken ugedag jeres barn skal gå til præst – enten tirsdag eller torsdag, begge dage i tidsrummet kl. 15.30 – 17.00. Undervisningen begynder i uge 36.

 

 

Af hjertet tak ...

Mange tusinde tak for den over- vældende opmærksomhed, gaver og blomster, som jeg har fået i forbindelse med mit 25 års jubi- læum her i Egen Sogn. Søndag den 7. maj blev en minderig dag for mig. Tak for den store del- tagelse og opbakning omkring festgudstjenesten og ligeså ved den efterfølgende reception i Sognegården. Tak for alle de gode og søde ord, enten skrevne eller sagte. Tak for smil, knus og håndtryk. Tak til menigheden, til biskop Marianne Christiansen, til mine præstekolleger, til vore gode medarbejdere ved kirken og tak til menighedsrådet, som havde sat ”alle sejl til” for at dagen skulle blive god.

 

Jeg holder sommerferie i ugerne 25-28.
Embedet passes administrativt af:
Sognepræst Robert Ryholt, Havnbjerg tlf. 74 45 17 12 (uge 25)
Sognepræst Heidi Freund Sørensen, Nordborg tlf. 74 45 15 48 (uge 26-28)

Mens gudstjenester og kirkelige handlinger varetages af sognepræst
Elisabeth Krarup Jensen, Augustenborg
og Maiko Miyamoto, Svenstrup.

Mvh.
Sognepræst Kitty Hovgaard

Kalender

25jun kl. 19:00

Gudstjeneste

2. søndag efter Trinitatis

v. Elisabeth Krarup Jensen

25jun kl. 19:00
02jul kl. 09:00

Gudstjeneste

3. søndag efter Trinitatis

v. Elisabeth Krarup Jensen

02jul kl. 09:00
09jul kl. 09:00

Gudstjeneste

4. søndag efter Trinitatis

v. Maiko Miyamoto, Svenstrup

09jul kl. 09:00
16jul

Ingen Gudstjeneste

 

 

16jul
23jul kl. 09:00

Gudstjeneste

6. søndag efter Trinitatis

23jul kl. 09:00

Aktuelt

Gudstjeneste Onsdag den 9. august 2017 kl. 14:30Læs mere


Søndag den 27. aug. kl. 19.00 er der Opstartsgudstjeneste for de nye Juniorkonfirmander Læs mere


Søndag den 3. sept. kl. 10.30 er der Opstartsgudstjeneste for de nye konfirmanderLæs mere


 

 

 
 

Egen Kirke