Arrangementer

Husk: Har man brug for transport til og fra Kirke eller Præstegård kan man ringe efter Kirke- bilen.

Ring til GF.Taxi  på
tlf. 74 45 95 45.

Sognepræsten holder sommerferie i ugerne 26 til og med 29.
Hellig tre Konger


*****************************************************************


  

Da Jesus var født i Betlehem i Judæa i kong Herodes' dage, se, da kom der nogle vise mænd fra Østerland til Jerusalem og spurgte: »Hvor er jødernes nyfødte konge? For vi har set hans stjerne gå op og er kommet for at tilbede ham.« 

Da kong Herodes hørte det, blev han forfærdet, og hele Jerusalem med ham. Og han sammenkaldte alle ypperstepræsterne og folkets skriftkloge og spurgte dem, hvor Kristus skulle fødes. De svarede ham: »I Betlehem i Judæa. For således er der skrevet ved profeten:

Du, Betlehem i Judas land, du er på ingen måde den mindste blandt Judas fyrster.
Fra dig skal der udgå en hersker, som skal vogte mit folk, Israel.

(Matthæusevangeliet kapitel 2)

    

NYT: KORSKOLEN 2015
Se mere her


Søndag den 18. januar bliverhøjmesse transmitteret i radioen, hvilket betyder at vi har en skrap tidsplan at overholde bl.a. begynder vi gudstjenesten tidligere end sædvanligt.
Tidspunkt: kl. 10.00
 

NYHED:
Nu kan du finde frem til et bestemt gravsted på kirkegården ved at klikke på linket "Find et gravsted" i øverste menu-linie og søge på et navn.
 
 
 

Den 29. marts 2006 forsvandt vores fine gamle alterbibel.
LÆS MERE HER


5

Kontakt:

Egen PræstegårdSognepræst
Kitty Hovgaard Jensen

Præstegården
Gl. Guderup 24
Guderup
6430 NORDBORG

Telefon: 7445 8490
Email: khj@km.dk

Træffes bedst tirsdag - fredag
kl.: 10:00 - 12:00
og igen efter kl. 17:00