Arrangementer

KONCERT

Tirsdag den 9. juni

kl. 19:00 i Egen Kirke:

Sang og musik af
Carl Nielsen.
Sønderborg Musikskole,
Nordals-koret,
Egen Kirkekor, 
organist Sebastian
Clasen og kirkesanger Peter Sandholdt medvirker med forskellige
indslag. Endelig vil der
også være fællessang.
 
 
 
Afslutningskoncert

Torsdag d. 4.juni kl. 17.00
 
indbydes forældre, bedsteforældre,
andre familiemedlemmer,
venner og bekendte til en
lille koncert i Egen Kirke inden kirkekoret og korskolen går på
sommerferie.
Der er fri entré. 

Husk: Har man brug for transport til og fra Kirke eller Præstegård kan man ringe efter Kirke- bilen.

Ring til GF.Taxi  på
tlf. 74 45 95 45.

Sognepræsten holder sommerferie i ugerne 26 til og med 29.
 
**********************


Pinse


*****************************************************************


Apostlernes Gerninger kap. 2, v. 1 - 21

 Da pinsedagen kom, var de alle forsamlet.  Og med ét kom der fra himlen en lyd som af et kraftigt vindstød, og den fyldte hele huset, hvor de sad.   Og tunger som af ild viste sig for dem, fordelte sig og satte sig på hver enkelt af dem.   Da blev de alle fyldt af Helligånden, og de begyndte at tale på andre tungemål, alt efter hvad Ånden indgav dem at sige.

 I Jerusalem boede der fromme jøder fra alle folkeslag under himlen.  Da nu denne lyd hørtes, stimlede folk sammen, og de blev forvirret, fordi hver enkelt hørte dem tale på sit eget modersmål.   

De var ude af sig selv af forundring og spurgte: »Hør, er de ikke galilæere, alle de, der taler? Hvordan kan vi så hver især høre det på vort eget modersmål? Vi parthere, medere og elamitter, vi der bor i Mesopotamien, Judæa og Kappadokien, Pontus og provinsen Asien, Frygien og Pamfylien, Egypten og Kyrene i Libyen, vi tilflyttede romere, jøder og proselytter, kretere og arabere – vi hører dem tale om Guds storværker på vore egne tungemål.«   

Alle var ude af sig selv, og i deres vildrede spurgte de hinanden: »Hvad skal det betyde?«   Men andre spottede og sagde: »De har drukket sig fulde i sød vin.«

Da trådte Peter frem sammen med de elleve, og med høj røst talte han til dem: »Jøder og alle I, som bor i Jerusalem! Dette skal stå klart for jer, læg mærke til mine ord: Disse folk er ikke berusede, som I tror, det er jo kun den tredje time på dagen. Men her sker det, som er sagt ved profeten Joel:

      Det skal ske i de sidste dage, siger Gud:
      Jeg vil udgyde af min ånd over alle mennesker.
      Jeres sønner og døtre skal profetere,
      jeres unge skal se syner, jeres gamle skal have drømme.

      Selv over mine trælle og trælkvinder vil jeg udgyde min ånd i de dage,
      og de skal profetere.

      Jeg gør undere oppe på himlen
      og sætter tegn nede på jorden, blod og ild og kvælende røg.

      Solen forvandles til mørke og månen til blod,
      før Herrens store og herlige dag kommer.

      Og enhver, som påkalder Herrens navn, skal frelses.

  

 

Den 29. marts 2006 forsvandt vores fine gamle alterbibel.
LÆS MERE HER


Kontakt:

Egen PræstegårdSognepræst
Kitty Hovgaard Jensen

Præstegården
Gl. Guderup 24
Guderup
6430 NORDBORG

Telefon: 7445 8490
Email: khj@km.dk

Træffes bedst tirsdag - fredag
kl.: 10:00 - 12:00
og igen efter kl. 17:00