Arrangementer

KONCERT

Tirsdag den 31. marts kl. 19:00 i Egen Kirke:

Kirkemusik og orgelkoncert ved Sebastian Clasen. Kom og vær med til en stemningsfuld optakt til Påskedagene.

Alle er velkommen og der er fri entré.

Husk: Har man brug for transport til og fra Kirke eller Præstegård kan man ringe efter Kirke- bilen.

Ring til GF.Taxi  på
tlf. 74 45 95 45.

Sognepræsten holder sommerferie i ugerne 26 til og med 29.
Mariæ bebudelses dag


*****************************************************************


  


Mariæ Bebudelse er navnet på den dag, hvor kirken fejrer, at Maria fik budskabet om, at hun skulle føde Jesus.

Dagen falder søndag før Palmesøndag og er mange steder forbundet med musik, da der gennem tiden er komponeret meget kirkemusik til Marias ære.

Mariæ Bebudelse ligger cirka ni måneder før jul. Altså lige så længe som en graviditet varer.

Oprindeligt lå dagen fast den 25. marts, nøjagtigt 9 måneder før juledag, fordi det er dagen for højtideligholdelsen af ærkeenglen Gabriels bebudelse til jomfru Maria om, at hun skulle føde Guds søn.
  
Folkekirken har ingen helgener og derfor har Jomfru Maria heller ikke samme status i folkekirken som i Den katolske Kirke, hvor kirkeåret har flere helligdage viet til Maria.

Helligdagen, Mariæ Bebudelse blev dog fastholdt ved reformationen i det 15. århundrede, men ved helligdagsreformen 1770 blev dagen flyttet til 5. søndag i fasten.

En fornyet protestantisk interesse for Maria har i de senere år øget fokus på Mariæ Bebudelsedagen, og flere kirker holder tematiske gudstjenester, hvor omdrejningspunktet er Marias rolle set i protestantisk sammenhæng.

Kilde: www.folkekirken.dk
   


NYHED:
Nu kan du finde frem til et bestemt gravsted på kirkegården ved at klikke på linket "Find et gravsted" i øverste menu-linie og søge på et navn.
 
 
 

Den 29. marts 2006 forsvandt vores fine gamle alterbibel.
LÆS MERE HER


5

Kontakt:

Egen PræstegårdSognepræst
Kitty Hovgaard Jensen

Præstegården
Gl. Guderup 24
Guderup
6430 NORDBORG

Telefon: 7445 8490
Email: khj@km.dk

Træffes bedst tirsdag - fredag
kl.: 10:00 - 12:00
og igen efter kl. 17:00