Arrangementer


Husk: Har man brug for transport til og fra Kirke eller Præstegård kan man ringe efter Kirke- bilen.

Ring til GF.Taxi  på
tlf. 74 45 95 45.

Sognepræsten holder sommerferie i ugerne 26 til og med 29.
HØSTGUDSTJENESTE

*****************************************************************Søndag d. 14. sept. kl. 10.30 holder vi Høstgudstjeneste i Egen Kirke. Kom og vær med til at takke for årets høst i den smukt pyntede kirke, kom og syng med på de gode, gamle efterårssalmer og endelig kom og deltage i årets offergang, hvor vi bringer vores høstoffer i form af penge, som går til henholdsvis Kirkens Korshær og Folkekirkens Nødhjælp. Konfirmand nyt

JuniorKonfirmand 2014
Opstartsgudstjeneste søndag d. 31.aug. kl.19.00 med efterfølgende orienteringsmøde og tilmelding – gælder børn i tredje klasse og deres forældre. Hvis man ikke har modtaget et brev med indbydelse og tilmeldingsblanket kan man kontakte sognepræsten på tlf. 74 45 84 90 el. mail khj@km.dk.

Konfirmand 2015
Opstartsgudstjeneste søndag den 7. september kl. 10.30 med efterfølgende orienteringsmøde og tilmelding. Medbring konfirmandens dåbsattest gerne i kopi og
påtegnet, hvilken søndag i foråret 2015 man ønsker konfirmation (enten d. 12. el. d. 19.april) og ligeså hvilket undervisningshold jeres barn skal følge:
tirsdage kl. 15.30 til 17.00 el. tordage kl. 15.30 til 17.00.

Det er meget vigtigt at I allerede nu har truffet afgørelse omkring disse ting, så det ligger klart til undervisningen begynder i uge 43. Vi glæder os til at se både de vordende konfirmander, deres forældre og eventuelle søskende, så vel mødt d. 7. sept. kl. 10.30 i Egen Kirke.

SENSOMMERUDFLUGT
Vinteren igennem holder vi seks eftermiddagsmøder – Onsdags Vennerne – som er særdeles
velbesøgte. Traditionen tro indleder vi sæsonen med en udflugt.
I år med indhold af et besøg på Historiecenter Dybbøl Banke, hvor vi får en rundvisning og fortælling om krigen 1864, som det jo i år er 150 år siden fandt sted.
På hjemvejen er Menighedsrådet vært ved kaffen på en kro.

Onsdag d. 17.sept. kl. 13.30 afgang fra parkeringspladsen ved Egen Kirke og forventet hjemkomst ca. kl. 18.00.
Tilmelding senest: tirsdag d. 9.sept. på tlf. 74 45 84 90 el. mail khj@km.dk   
 

Den 29. marts 2006 forsvandt vores fine gamle alterbibel.
LÆS MERE HER
Kontakt:

Egen PræstegårdSognepræst
Kitty Hovgaard Jensen

Præstegården
Gl. Guderup 24
Guderup
6430 NORDBORG

Telefon: 7445 8490
Email: khj@km.dk

Træffes bedst tirsdag - fredag
kl.: 10:00 - 12:00
og igen efter kl. 17:00