Arrangementer

 

 Adventsfesten
Tirsdag den 1. december kl. 19.00 Adventsfest
”De syv læsninger” vekslen mellem oplæsning,
korsang og fællessang.


  Jule og adventskoncert
Tirsdag den 8. december kl. 19.00 Als-koret,
Nordals koret og Egen kirkekor.

 
 

Husk: Har man brug for transport til og fra Kirke eller Præstegård kan man ringe efter Kirke- bilen.

Ring til GF.Taxi  på
tlf. 74 45 95 45.


    
 
Krybbespil


 
Torsdag den 26. november kl. 17:30
opfører dette års Juniorkonfirmander Krybbespil i Egen Kirke. Alle der har tid og lyst til at komme er velkomne i kirken. Børnene, som går i tredje klasse glæder sig og har indøvet en lang række sange og replikker, som fortæller om fødslen i Betlehem.
Efter Krybbespillet er juniorkonfirmanderne, deres forældre og søskende indbudt til et aftentraktement i Egen Sognegård.


 
EGEN KIRKEKOR
 
Kirkekoret starter op igen her samtidig med skolestart i august. Måske der er børn her i sognet, som går rundt og drømmer om en karriere indenfor noget med sang og musik eller måske der er nogen, som bare godt kan lide at synge?
 
Så prøv at møde op i Kirken torsdag kl. 15.00, hvor I kan træffe vores organist Sebastian Clasen.
 
Man kan også ringe eller maile til ham:
tlf. 24 78 33 97 eller sebastianclasen@hotmail.dk
 
Efter prøvetid er det aflønnet at synge i kor ved gudstjenesterne.  

Den 29. marts 2006 forsvandt vores fine gamle alterbibel.
LÆS MERE HER


Kontakt:

Egen PræstegårdSognepræst
Kitty Hovgaard Jensen 
Præstegården
Gl. Guderup 24
Guderup
6430 NORDBORG

Telefon: 7445 8490
Email: khj@km.dk

Træffes bedst tirsdag - fredag
kl.: 10:00 - 12:00
og igen efter kl. 17:00